Zekerheid in onzekere tijden: dividendaandelen

Zekerheid in onzekere tijden: dividendaandelen

Sinds de crisis uitbrak zijn de aandelenkoersen uiterst volatiel.  De markten reageren op elk persbericht en zelfs elk gerucht dat de kop opsteekt.  Ondanks deze nervositeit zoeken beleggers zekerheid, vandaar er veel geïnvesteerd wordt in vastrentende effecten.  Het nadeel hiervan is dat de nominale waarde op de secundaire markten hoog ligt maar het rendement net historisch laag is.  In reële termen leidt dit tot een negatieve opbrengst.

Zekerheid gekoppeld aan een inkomen uit de aandelen is mogelijk door te investeren in dividendaandelen.  Periodiek ontvangt u een deel van de winst in de vorm van een dividend.  Net dit dividend maakt deze aandelen aantrekkelijk omdat inkomsten behalen uit de meerwaarde op aandelen op dit moment meer lijkt op traden dan beleggen.

Betekent dit dat u moet beleggen in elk aandeel met een aantrekkelijk dividendrendement? Nee.  De focus moet liggen op het creëren van een evenwichtige dividendportefeuille die een stabiele en liefst groeiende stroom aan inkomsten genereerd.  Dit doet u door niet enkel het dividendrendement te beoordelen, maar ook de dividendgroei.

Beoordeling van het dividend en de dividendgroei

Naast een evaluatie van het bedrijf is een analyse van het dividend noodzakelijk alvorens het aandeel in de portefeuille op te nemen.  Hiervoor zijn enkele factoren geïdentificeerd:

Hoogte van het dividend

Bereken voor het aandeel het dividendrendement. Een hoog dividendrendement kan immers een risico inhouden.  Kies daarom steeds een aanvaardbaar evenwicht tussen opbrengst en aandeelhoudersrisico.  Een aanvaardbaar dividendrendement ligt dan tussen 4 en 8 procent.

Kwaliteit van het dividend

Na het berekenen van het dividendrendement vergelijkt u dit met de payout ratio.  De payout ratio geeft de verhouding van het dividend ten opzichte van de totale winst weer.  Een laag payout ratio impliceert dat de onderneming de meerderheid van de winst in de onderneming laat om de bestaande activiteiten uit te bouwen of te investeren in nieuwe opportuniteiten.  Daarnaast is het dividend minder gevoel voor schommelingen in de winst.  In een boekjaar met minder winst blijft het dividend op peil door de payout ratio te verhogen.  Een bedrijf met een hoog payout ratio heeft deze mogelijkheid niet.  Beoordeel steeds enkele boekjaren.  Zo kan een uitzonderlijke opbrengst of een herstructureringskost een significante impact hebben op de winst.  Zo vermijdt u conclusies te trekken op basis van een ongewoon boekjaar.

Groei van het dividend

Door de inflatie is geld morgen minder waard dan vandaag.  Een stabiel of dalend dividend verliest aan waarde waardoor een stijgend dividend noodzakelijk is.  Spiegel de dividendgroei steeds aan de inflatie.  Als de dividendgroei de inflatie overtreft, blijft het dividend op peil.  Om een duurzaam en groeiend dividend moeten enkele voorwaarden vervuld zijn.  Zo moet de onderneming organische groei hebben, de winstgevendheid van de activiteiten op peil kunnen houden en een belangrijke speler in de markt zijn.  Deze eigenschappen zijn eerder terug te vinden bij grote ondernemingen met een kapitalisatie van minstens 350 miljoen euro.

Diversificatie

Bij het opbouwen van een dividendportefeuille is diversificatie primordiaal.  Enkel zo voorkomt u dat tegenvallende resultaten van een bedrijf of sector een grote impact hebben op de portefeuille.  Een gediversifieerde portefeuille bestaat uit minstens 15 aandelen verdeeld over minimum 5 sectoren.  Bedrijven die een aantrekkelijk dividend bieden, zijn te vinden in de telecomsector, energie, gezondheidszorg en elementaire consumptiegoederen.  Dit kan steeds aangevuld worden met vastgoedbedrijven of investeringsmaatschappijen met duurzame participaties.

Evaluatie van de dividendportefeuille

Na het opbouwen van de portefeuille, moet deze regelmatig geëvalueerd worden.  Dit gebeurt voor elk dividendaandeel afzonderlijk.  Een verkoopmoment doet zich voor als het toekomstige dividend niet meer gegarandeerd is of een dalende trend vertoond.  Als er aandelen op de markt zijn met een hogere dividendgroei bij hetzelfde dividendrendement of een hoger dividendrendement bij een gelijke dividendgroei, is het aangeraden de positie af te bouwen ten voordele van het andere aandeel.  Aandelen waarvan de koers sterk gestegen is en daardoor het dividendrendement afneemt, dienen ook verkocht of afgebouwd te worden.  Anders zal het jaarlijks dividendrendement van de gehele portefeuille een neerwaartse trend vertonen.