Vastrentende investeringen

Vastrentende investeringen

Sommige beleggers verkiezen zekerheid boven risico.  Om deze strategie te gebruiken, investeren ze in vastrentende spaar- en beleggingsproducten.  Deze defensieve beleggers en spaarders kiezen voor een lager rendement vanwege de zekerheid die aan de producten gekoppeld is.  De kans dat ze het geld kwijt zijn of slechts een deel terugkrijgen, ligt lager dan bij aandelen en andere dynamische producten.

Spaarproducten

Spaarrekening

Het populairste spaarproduct in de Benelux is zonder twijfel de spaarrekening.  Geld dat niet onmiddellijk nodig is wordt steevast op een spaarrekening geplaatst als buffer voor grote of onverwachte aankopen.  Het voordeel van een spaarrekening is de onmiddellijke beschikbaarheid van het geld.  Op elk moment kunt u het geld van de spaarrekening naar een zichtrekening overboeken.  De garantieregeling, waarbij de Nederlandse overheid uw deposito’s bij een bank waarborgt, speelt ook in het voordeel van de spaarrekening.

Wat veel spaarders vergeten, is de lage opbrengst.  Een spaarrekening brengt niet meer op dan 2%.  Na aftrek van de inflatie komt de spaarder uit op een negatief rendement!  In reële termen verliest elke spaarder dus geld op het bedrag dat hij bij de bank plaatst.  Om dit verlies te beperken en zelfs om te zetten in winst zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar.

De termijnrekening
Een termijnrekening is een contract tussen u en de bank.  Bij het afsluiten van een termijnrekening zegt u toe om een bepaald bedrag voor een bepaalde termijn te blokkeren.  In ruil hiervoor ontvangt u een hoger rendement.  Dit hoger rendement kan toegekend worden omdat de bank zekerheid heeft dat zij het geld op de termijnrekening voor langere tijd kunnen gebruiken.  Het geld voortijdig afhalen is steeds mogelijk, maar daar betaalt u wel een verbrekingsvergoeding voor.

Pas steeds de duur van de termijnrekening aan, aan de monetaire vooruitzichten.  In tijden van een lage interestvoet van de ECB zal de interest van een termijnrekening minimaal zijn, maar hoger dan een spaarrekening.  Op dat ogenblik een termijnrekening afsluiten op lange termijn is niet rendabel omdat u de dupe wordt van stijgingen van de interestvoet van de ECB.  Op lange termijn zijn er rendabelere investeringen mogelijk, denk maar aan obligaties.

Beleggingsproducten

Obligaties

Bedrijven, banken en overheden halen regelmatig geld op bij particuliere en institutionele beleggers.  Hiervoor geven ze obligaties uit.  In ruil voor het aankopen van een obligatie betaalt de uitgever periodiek een vergoeding: de interest.  Op het einde van de looptijd betaalt de uitgever een laatste interest uit, samen met het ontvangen bedrag.  Bij een obligatie van 100 euro aan 6% ontvangt u dus elk jaar 6 euro.  Op het einde van de looptijd wordt de 100 euro terugbetaald.

Het risico van een obligatie ligt hoger dan een spaarproduct.  Er is steeds een kans dat de uitgever failliet gaat of in gebreke blijft.  Hierdoor kan de houder van een obligatie een deel of al zijn geld kwijtspelen.  In de praktijk blijkt dat dit risico beperkt is en geheel van de belegger afhangt.  Er zijn namelijk voldoende gezonde bedrijven die obligaties uitgeven.  De interest is aantrekkelijk en de goede rating van het bedrijf toont aan dat het bedrijf zijn verplichtingen zal nakomen.  De interest op een obligatie ligt hoger dan die van een spaarproduct en vaak ook hoger dan de inflatie.  Het reële rendement is dus positief en de belegger wint aan koopkracht.

Beleggingsfondsen

Wie niet beschikt over de nodige kennis of tijd om zich in obligaties te verdiepen, kan steeds investeren in een beleggingsfonds.  Het fonds beheert een uitgebreide portefeuille.  U hoeft dus niets te doen buiten het geld zien renderen.  De samenstelling van een fonds varieert.  Zo zijn er defensieve fondsen die voornamelijk investeren in obligaties van hoge kwaliteit, terwijl dynamische fondsen meer risico’s nemen door geld te beleggen in aandelen en risicovolle producten.  Een defensief fonds heeft meer een gegarandeerde winst, terwijl dynamische fondsen hogere rendementen kunnen behalen, afhankelijk van de waarde van de aandelen en de andere producten.  Het potentiële rendement ligt hoger, maar verliezen zijn niet uitgesloten.

Dividendaandelen

Aandelen worden als dynamische producten beschouwd.  Toch is het mogelijk het risico van een aandeel enigszins te beperken en te genieten van een mooi dividendrendement.  Aandelen in de nut-, telecom- en vastgoedsector hebben een eerder defensief karakter.  De volatiliteit van deze aandelen is beperkt, wat ze in combinatie met een mooi dividend aantrekkelijk maakt.  De financiële crisis heeft aangetoond dat dit geen heilige huisjes zijn.  Pessimistische beleggers, laagconjunctuur en toenemende concurrentie kunnen de waarde van het aandeel en de hoogte van het dividend aantasten. Deze aandelen bevinden zich tussen de obligaties en de aandelen van industriële en farmaceutische bedrijven.  Door hun volatiliteit zijn de risico’s veel groter, net zoals het potentiële rendement.

Conclusie

Voor spaarders en beleggers zijn er verschillende vormen van vastrentende producten.  De vraag die u zich moet stellen: welk risico ben ik bereid te lopen of welk rendement wil ik behalen op mijn investeringen?  Interessante opportuniteiten zijn obligaties en dividendaandelen.  Bij de meeste obligaties is het risico relatief beperkt, maar krijgt u een mooie interest.  Dividendaandelen zijn ook aantrekkelijk omdat ze relatief goedkoop noteren op de beurs.  Zodra de beurs aantrekt geniet u dan niet enkel van het dividend, maar ook van een meerwaarde op het aandeel zelf.

Wees steeds kritisch voor u een beslissing neemt.  Kijk niet enkel naar het rendement, maar ook naar de risico’s en de termijn van de investering.  Enkel zo neemt u de juiste beslissing om uw geld maximaal te laten renderen.