Tagarchief: beleggen

Waarom toch nog beleggen op de beurs?

De beurs is tegenwoordig een nerveuze plaats.  Elk nieuwsfeit, persbericht of zelfs gerucht kan snel een koersaanpassing tot gevolg hebben.  Daarnaast zijn er nog de high-frequency traders die door middel van speciale programma’s tientallen posities in minder dan een seconde kunnen aan- en verkopen, wat de nodige volatiliteit met zich meebrengt.  Geen wonder dat de particuliere belegger zich afkeert van de beurs.

Is dit de juiste keuze?
Nee!  Ondanks de toegenomen informatisering van de beurs en de bijhorende  informatiebronnen, zijn er nog steeds mooie opportuniteiten voor particuliere beleggers.

Waarom toch nog beleggen op de beurs?

Het rendement ligt hoger dan bij spaarproducten

Door de lage rente die de ECB hanteert, is het rendement van een spaar- of termijnrekening uiterst klein.  De inflatie ligt hoger dan de ontvangen rente, waardoor het reële rendement negatief is.  Door het geld op spaar- en termijnrekeningen te plaatsen wordt uw geld minder waard.

Bij de aankoop van aandelen en afgeleide producten gaat u ervan uit dat de waarde hiervan zal stijgen.  Zodra de waarde gestegen is en u het onderliggend goed verkoopt, maakt u winst.  Deze winst is het rendement op het ingelegde geld.  Sommige bedrijven keren ook jaarlijks een dividend uit.  Ook dit dividend is onderdeel van het behaalde rendement.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het rendement op aandelen hoger ligt dan bij spaarproducten.  Mits een goede samenstelling van uw portefeuille, kunt u d.m.v. aandelen het rendement verdubbelen of zelfs verdrievoudigen!

Beleggers zorgen voor de creatie van jobs en welvaart

Bedrijven hebben nood aan kapitaal en aandeelhouders die in hun bedrijf geloven.  Om aan de financieringsbehoefte te voldoen, richten ze zich tot de beurs waar ze hun aandelen aanbieden.
Dankzij de beurs kunt u deze aandelen kopen en de groei van het bedrijf bewerkstelligen terwijl u ervoor beloond wordt door een dividend of een stijgende waarde van het aandeel.

De verbeterde toegang tot kapitaal zorgt zorgt ervoor dat er meer geld beschikbaar is voor onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten en technieken.  De financiële middelen van de beleggers resulteren dus in meer beschikbare jobs en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Conclusie: profiteer nu van de lage aandelenkoersen

De koersen van de aandelen staan vaak heel laag.  Hierdoor is investeren  zeer aantrekkelijk geworden.  Veel koersen reageren op macro-economisch nieuws.  Beleggers geraken ontmoedigd en verkopen daarom hun aandelen.  Dit is de verkeerde  keuze!  Kies de juiste aandelen met een sterke marktpositie, gezonde balans en een mooie  financiële toekomst en u zult merken dat deze aandelen u op lange termijn een mooi rendement zullen opleveren.

Elk begin is moeilijk.  Daarom zetten wij u hier op weg om een goede portefeuille samen te stellen.

Rechtstreeks beleggen in groeilanden

De economie in Europa is stilgevallen. Als er al economische groei is, bedraagt deze slechts enkele  tienden van een procentpunt.  De groeilanden daarentegen blijven aantrekkelijke cijfers voorleggen.  Landen als China, Brazilië of India blijven kwartaal na kwartaal groeien. Dit is beleggers en bedrijven niet ontgaan.  Bedrijven richten zich steeds meer op de groeilanden om interne groei te bewerkstelligen.  Beleggers daarentegen vestigen hun hoop op de plaatselijke bedrijven om hun investeringen in deze bedrijven te zien renderen.  De vraag die hierbij rijst klinkt steeds luider:  zijn groeilanden de belegging en het risico waard of is dit slechts een tijdelijk fenomeen?

Rechtstreeks beleggen in groeilanden

Dankzij het internationale beurssysteem is het mogelijk om aandelen, obligaties en afgeleide producten te kopen van bedrijven in groeilanden.  Sommige brokers hebben de beurzen van de groeilanden in het aanbod opgenomen. Zo belegt u in groeilanden via een Nederlandse  financiële instelling. Naast de lokale beurzen kunt u ook via de beurs van Londen en de Nasdaq aandelen uit groeilanden aankopen

De mogelijkheden van rechtstreeks beleggen in groeilanden

Qua mogelijkheden is het rechtstreeks beleggen in opkomende landen vergelijkbaar met beleggen in Nederlandse aandelen. Door de ontwikkeling van de interne markt en de industriële capaciteit van de opkomende landen, liggen de groeiprognoses van de binnenlandse bedrijven hoger dan de Europese bedrijven. Dit resulteert in een stijging van de intrinsieke waarde van het aandeel of in hogere en stabiele dividenden.  Voor de belegger komt het steeds neer op een hogere return on investment.

De nadelen van rechtstreeks beleggen in groeilanden

Beleggen in groeilanden betekent niet dat het beleggingsrisico verdwijnt. Ondanks de aantrekkelijke groeicijfers van een economie als geheel, zullen er steeds individuele bedrijven het faillissement aanvragen.  Rechtstreekse beleggers in groeilanden kunnen het geïnvesteerde bedrag zien verdampen door een faillissement.  Beleggen in opkomende economieën is geen absolute garantie voor succes.

Afhankelijk van het land waarin geïnvesteerd wordt, zal de belegger rekening moeten houden met andere risico’s. Naast het wisselkoersrisico omdat het groeiland zijn eigen valuta heeft, is er in sommige gevallen geen politieke stabiliteit of wordt het juridisch kader abrupt aangepast.  Investeren in Egypte kan op dit moment als risicovol aanzien worden, maar met een hoger risico zijn hogere rendementen mogelijk.

Onrechtstreeks beleggen in groeilanden

Het potentieel van de groeilanden zet internationale bedrijven aan om vestingen te openen in deze landen en hun producten aan te bieden op de lokale markt. Door te investeren in bedrijven die een significant deel van de omzet halen uit groeilanden, belegt u onrechtstreeks in een groeiland.  Een goed voorbeeld hiervan is Unilever.  Het bedrijf is nu al aanwezig in groeilanden zoals Brazilië en China en werkt eraan om op middellange termijn meer dan 50% van de totale omzet te realiseren in de opkomende landen.

De mogelijkheden van onrechtstreeks beleggen in groeilanden

Onrechtstreeks beleggen in groeilanden laat toe om te diversifiëren en het risico te beperken.  Multinationals halen hun winst uit verschillende markten waardoor een groeivertraging of omzetdaling van één markt gecompenseerd kan worden door de resultaten van de andere markten.

Naast diversificatie biedt onrechtstreeks beleggen in opkomende landen de mogelijkheid om te profiteren van de economische groei in die landen zonder dit actief te beheren.  Om succesvol te investeren in groeilanden is een gedegen kennis van het land, de markt en de bedrijven nodig.  Beleggers die zich niet kunnen verdiepen in deze materie, zijn beter af met onrechtstreekse beleggingen.

De nadelen van onrechtstreeks beleggen in groeilanden

De gevaren gelinkt aan onrechtstreeks beleggen zijn relatief beperkt.  Beleggers worden niet blootgesteld aan een wisselkoersrisico en vanwege de diversificatie op bedrijfsniveau.  Naarmate het aandeel van het groeiland in de totale omzet stijgt, stijgt het risico op teleurstellende bedrijfsresultaten door deze markt.  Een laatste nadeel is dat onrechtstreeks beleggen niet het maximale rendement haalt omdat de opkomende landen slechts een onderdeel zijn van het bedrijfsresultaat.

Beleggingsfondsen

Beleggers die rechtstreeks willen beleggen in opkomende economieën zonder zich te verdiepen
in de plaatselijke economie, kunnen steeds investeren in een beleggingsfonds.   Alle
beurshuizen zoals Aberdeen, Goldman Sachs, HSBC, enz. hebben fondsen opgericht die
beleggen in groeilanden.  Deze fondsen investeren ofwel in aandelen, obligaties en of een
combinatie van beide.  Deze oplossing is geschikt voor alle beleggers omdat de samenstelling van
de fondsen sterk varieert.  Zo zijn er zowel defensieve als dynamische fondsen beschikbaar die
inspelen op de aantrekkelijke groeiperspectieven.

Conclusie

Om diversificatie te combineren met groeipotentieel zijn aandelen of obligaties uit groeilanden noodzakelijk.    Een combinatie van Westerse bedrijven en lokale bedrijven in de groeilanden zorgt voor een rendement dat hoger ligt dan de vastrentende producten zoals spaarrekeningen en staatsobligaties.  Een rendement hoger dan de inflatie zorgt er ook voor dat de koopkracht behouden en zelfs verhoogd wordt.

De ideale samenstelling van een aandelenportefeuille bestaat niet.  Iedere belegger zal het aanvaardbare risico moeten bepalen om de juiste verhouding tussen vastrentende effecten en aandelen te bepalen.  Ook de verhouding tussen Westerse- en opkomende bedrijven wordt d.m.v. het risico vastgelegd.

Het selecteren van geschikte bedrijven is gelijk aan het aankopen van aandelen op de Nederlandse markt. De enige risicofactor die ook beoordeeld moet worden is de stabiliteit van het land en de markt waarin geïnvesteerd wordt.  In Europa en de Verenigde Staten is er een stabiel klimaat.  Dit is niet altijd het geval in de opkomende economieën.