De verschillen tussen factoring en reverse factoring

Factoring en reverse factoring zijn twee bekende vormen van Supply Chain Finance (SCF). SCF is een financieringsconstructie waarbij bedrijven in een supply chain samenwerken om de kredietverstrekker meer zekerheid te geven. In ruil daarvoor krijgen deze bedrijven gunstige financieringsvoorwaarden.

Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen de twee nauw verwante begrippen factoring en reverse factoring? En welke van de twee alternatieve financieringsvormen kunt u als MKB’er het beste inzetten om uw groei te financieren?

Traditionele factoring

Bij factoring en reverse factoring wordt (een deel van) de debiteurenportefeuille aan een factoring bedrijf verkocht. Bij de traditionele vorm van factoring kijkt de factormaatschappij vooral naar de financiële gezondheid van het bedrijf dat kiest voor factoring. Dit betekent dus dat een bedrijf die weinig omzet heeft vaak niet in aanmerking komt voor factoring, of te maken krijgt met minder gunstige voorwaarden. Bedrijven die deze vorm van factoring aanbieden vragen dan vaak een hoge vergoeding op de facturen vanwege het verhoogde risico.

Reverse factoring

Bij reverse factoring wordt daarentegen vooral gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur. Hierbij gaat het dus om de klant van het bedrijf dat gebruik maakt van reverse factoring. Reverse factoring is daarmee een alternatief voor bedrijven die niet voor gewone factoring in aanmerking komen, zoals in veel gevallen bedrijven in het MKB. Bovendien gaat het bij reverse factoring alleen om facturen die zijn goedgekeurd. Hierdoor wordt de kans op niet-betaalde facturen beperkt en kan de financier (in veel gevallen de bank) dan ook voorfinancieren tegen een voordelige prijsbepaling.

De voordelen van reverse factoring

Zoals dit artikel duidelijk heeft gemaakt zijn er twee belangrijke verschillen op te merken tussen reverse factoring en traditionele factoring. Allereerst wordt er bij reverse factoring gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur in plaats van de leverancier. Ten tweede gaat het bij reverse factoring alleen om goedgekeurde facturen, waardoor de risico’s op wanbetaling worden beperkt voor de financier.

Een voorbeeld van een bedrijf dat deze vorm van factoring mogelijk maakt is O2 Factoring. Wilt u weten wat precies de voordelen zijn van factoring via een factormaatschappij als O2? Neem dan snel eens een kijkje op www.o2factoring.nl!