Tagarchief: BVP

Wat is Best Value Procurement (BVP) precies?

Best Value Procurement of BVP is een manier waarop projecten kunnen worden opgezet waarbij er niet alleen naar de prijs en de kwaliteit wordt gekeken maar naar het complete proces van het project. Dit een project of aanbesteding wordt opgestart door het volgen van 4 verschillende fasen. Bij BVP is het belangrijk dat projecten worden uitgevoerd tegen de beste prijs, met de hoogste waarde, met de beste expertise en binnen een bepaalde tijd. Het proces van BVP en de verschillende fasen zal hieronder worden toegelicht.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding moet er worden gekeken naar wat het doel is en niet hoe dit bereikt moet worden. Waar moet een opdrachtnemer aan voldoen en welke expertise moet de opdrachtnemer in huis hebben om het project succesvol te kunnen maken.

Selectie

Aan de hand van de criteria die in de fase van de voorbereiding zijn gesteld kan er geselecteerd worden welke opdrachtnemer het meest past bij de wensen die je als opdrachtgever stelt. Na een voorselectie te hebben gedaan worden er gesprekken gehouden om de potentiële opdrachtnemers te ontmoeten en om zo te kijken of de ideeën die jullie hebben overeenkomen.

Concretiseren

Als er een voorlopige keuze gemaakt is dan krijgt de opdrachtnemer de ruimte om een plan te schrijven voor de aanpak van het project. Hierin kunnen alle risico’s, benodigdheden, kosten, de beoogde tijd en alle andere zaken die nodig zijn voor het succesvol afronden van het project worden beschreven. Als opdrachtgever is het dan mogelijk om te kiezen voor het plan van aanpak dat het best aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.

Uitvoering

Er zijn nu duidelijke doelen gesteld, de risico’s zijn besproken, er is een planning en alle benodigdheden en kosten voor het project zijn duidelijk. De laatste fase van BVP bestaat dan ook uit de uitvoering van het project. Aan het eind van het project heb je dan als het allemaal goed is verlopen een resultaat met de beste kwaliteit, de hoogste waarde, tegen de beste prijs en is het project voltooid met de best mogelijke expertise die dicht bij de wensen ligt.